Artikel från Värmlandsbygden — ”Traditioner är viktiga på Sälboda Gård”

Från varmlandsbygden.se:
”Här fortsätter samtalet med Karin Blakstad, maka till framlidne Jörgen Blakstad III. Platsen är Sälboda gård. Hon har värnat om familjen och gården med alla människor den involverat alltsedan 1955 och hennes support gäller än, bara i lite andra former.

Numera finns det också en speciell lycka i livet! Stoltheten över åtta barnbarn ger om möjligt ett extra skimmer åt hennes glans.
– Jag är priviligierad och kan glädjas åt att träffa mina barnbarn, ler hon.”